Kanjertraining

Om de sociale en emotionele ontwikkeling te bevorderen  gebruiken  we,  naast  observaties,  een  methode, namelijk De Kanjertraining. Deze methode bevat onder andere lessen over het kind zelf, hoe het omgaat met anderen en hoe het kind zelf situaties  kan  veranderen.