Educatis

Educatis 

Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag. Onder deze vereniging vallen tien scholen in de regio Midden-Nederland.

‘Leren voor het leven’ staat bij Educatis centraal. Dat houdt in dat zij de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun plek in de samenleving. De woorden van Jezus ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, de Bijbel en de christelijke normen en waarden zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast wil Educatis de talenten van kinderen tot hun recht laten komen, zodat elk kind goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs maakt.

Meer over Educatis? Ga naar www.educatis-rpo.nl