Bijbels onderwijs

Wat het inhoudt 

Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed. Het zingen van psalmen, gezangen en andere liederen bij de Bijbel maakt een wezenlijk deel uit van de manier waarop wij uiting willen geven aan onze geloofsbeleving.
Drie maal per week wordt een Bijbelverhaal verteld. We gebruiken hiervoor de methode Hoor het Woord.
De Bijbel is de gids die de weg wijst door dit leven. De Bijbel zegt ons dat er voor zondaren vergeving is bij God door het werk van de enige Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus. In de verhalen en de gesprekken die we hebben, komt dat duidelijk naar voren. 
 

Achtergrond

In de school wordt gewerkt vanuit de levensbeschouwing die God ons in de Bijbel aanreikt. De Bijbel zelf geeft daarvoor een duidelijk motief in Psalm 119: ‘Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet en een licht op mijn pad’.
Het lesprogramma is er op gericht dat kinderen vanuit het bijbels perspectief leren situaties te beoordelen en te kwalificeren.
 

Onze kaders

De grondslag is de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Er is een ruim toelatingsbeleid van leerlingen.
Sinds 1 januari 2007 valt de school, samen met 9 andere scholen, onder het bevoegd gezag van de Vereniging voor christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag ‘Educatis’ te Amersfoort.