Doelgericht leren

Leren wanneer je er aan toe bent

Onze kernvakken (rekenen/spelling/taal/begrijpend lezen) bieden we traditioneel methodisch (met een boek) aan. Kinderen krijgen de kans om op hun eigen manier door de lesstof te gaan. Wanneer kinderen onderdelen beheersen mogen ze minder doen en krijgen ze aanvullend uitdagender materiaal. Voor elk niveau is er een passend programma. 
Bij de zaakvakken (aardrijkskunde/biologie/geschiedenis) vinden we het belangrijk dat onze leerlingen in logische verbanden leren. We bieden deze vakken dan ook aan in de vorm van een thema. Kinderen krijgen ruimte om informatie te verzamelen en te leren waar ze nieuwgierig over zijn geworden. De leerkracht daagt uit om doelmatig te werken. We zien de leerkracht als aanjager.