Welkom op de website van de School met de Bijbel
Welkom op de website van de School met de Bijbel
Welkom op de website van de School met de Bijbel
Welkom op de website van de School met de Bijbel
Welkom op de website van de School met de Bijbel

Over de school

De School
Nieuwer ter Aa is gelegen in een prachtige, landelijke leef- en werkomgeving. De School met de Bijbel is de enige school van het dorp. Ouders zijn zeer actief en betrokken bij het onderwijs. Het gebouw is recent intern verbouwd en gerenoveerd in het kader van onderwijskundige vernieuwingen. De school wordt bezocht door ongeveer 100 leerlingen. De prognoses zijn gunstig.

Identiteit
De grondslag is de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Er is een ruim toelatingsbeleid van leerlingen. Sinds 1 januari 2007 valt de school, samen met 8 andere scholen, onder het bevoegd gezag van de Vereniging voor christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag 'Educatis' te Utrecht.

Team
Naast de groepsleerkrachten omvat het team ook een vakleraar Gym, een Interne Begeleider, een Remedial Teacher, diverse onderwijsassistentes, een managementassistente en een conciŽrge.

Onderwijs
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de invoering van ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw, de optimalisering van de zorgstructuur en de verbetering van het pedagogisch klimaat. Huidige speerpunten zijn de verdere integratie van ICT in het onderwijs en de invoering van wereldoriŽntatie (methode Topondernemers) en techniek.

Privacy
Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar de site van Educatis.